23708423 lọc tách máy nén khí Ingersool Rand

Lọc tách máy nén khí Ingersool rand

Mã số: 23708423

Thời gian: 4000 – 6000 giờ

Liên hệ: 0931 427 518 – 0918 255 520

error: Content is protected !!