Bộ lọc đường ống STAR COMPAIR G (Q/P/H/C)

Model: GQ-09/ GQ-19/ GQ-33/ GQ-40/ GQ-60/ GQ-70/ GQ-100/ GQ-140/ GQ-200/ GQ-280/ GQ-350/ GQ-420/ GP-09/ GP-19/ GQ-33/ GP-40/ GP-60/ GP-70/ GP-100/ GP-140/ GP-200/ GP-280/ GP-350/ GP-420/ GH-09/ GH-19/ GH-33/ GH-40/ GH-60/ GH-70/ GH-100/ GH-140/ GH-200/ GH-280/ GH-350/ GH-420/ GC-09/ GC-19/ GC-33/ GC-40/ GC-60/ GC-70/ GC-100/ GC-140/ GC-200/ GC-280/ GC-350/ GC-420/
Liên hệ:  0918 255 520 – 0931 427 518
Email:    maynenkhi.tm@gmail.com

Trường Minh là Đại lý phân phối máy sấy khí Lode Star (Đài Loan) tại thị trường Việt Nam.

error: Content is protected !!