Quạt máy sấy khí Lode Star

  Quạt máy sấy khí Lode Star
  Model: AS-15HA/ AS-20HA/ AS-30HA/ AS-40HA/ AS-50HA/ AS-60HA/ AS-75HA/ AS-100HA/ AS-125HA/ AS-150HA/ AS-200HA/ AS-250HA/ AS-300HA/ AS-400HA
  LD-15HA/ LD-20HA/ LD-30HA/ LD-40HA/ LD-50HA/ LD-60HA/ LD-75HA/ LD-100HA/ LD-125HA/ LD-150HA/ LD-200HA/ LD-250HA/ LD-300HA/ LD-400HA
  Liên hệ: 0931 427 518 – 0918 255 520
  Xuất xứ: Lode Star

   

  chat-active-icon