Showing 1–12 of 19 results

Máy nén khí ly tâm là một loại máy nén khí được sử dụng để tăng áp suất của khí thông qua nguyên lý ly tâm.
Trường Minh đang là đại lý chính hãng máy nén khí ly tâm Atlas Copco tại Việt Nam.
Liên hệ: 0918 255 520 -0931 427 518

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH1000

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH1120

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH1250

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH1600

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH1800

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH2000

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH2250

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH2550

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH2850

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH3100

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH450

Máy nén khí ly tâm Atlas Copco

Atlas Copco ZH500

error: Content is protected !!